Szukaj

Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para aquisição de cadeiras (fornecimento) para diversas salas da UFCSPA, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Wstepna ogłoszenie informacyjne

Informacja Ogólna

   Lut 12, 2019
   Portugalski
   Inne

Oryginalny tekst

Orgão: UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS
Edital: 00001/2019
Modalidade: INTENÇÃO REGISTRO PREÇO
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para aquisição de cadeiras (fornecimento) para diversas salas da UFCSPA, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Produto/Serviço: CADEIRA ESCRITÓRIO
Qtdade: 130...
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.