Szukaj
All countries

Tenders in Bułgaria

Wyczyść poszukiwanie
Źródło powiadomienia
Funding Agencies
Status
Kiedy opublikowane
Typ ogłoszenia
Language
Logowanie
Czy chcesz publikować swoje oferty na dgMarket
Kliknij tutaj
Sort by:

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018
Изпълнение на строителство на обект Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Основно училище Иван Вазов в с. Буково , община Гоце Делчев Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) на обекта: Демонтаж и монтаж на метали решетки по фасади (премахване на ръжда, нанасяне на грунд и боядисване) – 25м2; демонтаж на водостоци по фасади – 100 м; обрушване и изкърпване на мазилка по фасади и тавани на балкони – 30 м2; Топлинно изолиране на стени: Полагане на система фасадна топлоизолация по външни стени – 737 м2; Влагоотблъскваща минерална мазилка драскана структура – 982 м2, включваща: влагоотблъскваща минерална мазилка драскана структура с UV защита RAL 1016 – 762 м2; влагоотблъскваща минерална мазилка драскана структура с UV защита RAL 8025 – 67 м2, влагоотблъскваща цокълна мазилка – 153 м2); Полагане на система фасадна топлоизолация по тавани и страници на балкони и под входно стрълбище, стоманобетонова козирка, около врати и прозорци по външни стени – 245 м2; монтаж на водостоци по фасади – 100 м; Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни поли с ширина до 35см – 87 м; Топлоизолация на покриви: Доставка и полагане на пароизолационно фолио върху стоманобетонна плоча при подпокривно протранство – 360 м2; Доставка и полагане на покривна топлинна изолация от минерална вата (твърди плоскости) с дебелина 120 mm и коефициент на топлопроводност = 0,033 W/mK – 360 м2; строителни отпадъци (ръчно пренасяне, ръчно сваляне, натоварване, транспорт) – 15.95 т. На обектите ще се изпълнят СМР съгласно одобрените инвестиционни проекти и Разрешително за строеж №58/08.07.2016 г.

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Gru 11, 2018

Państwo:  Bułgaria

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Gru 11, 2018