Szukaj

Polska-Zabrze: Usługi projektowania rurociągów

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   ZABRZE
   Maj 22, 2017
   Cze 27, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Usługi projektowania rurociągów  

Oryginalny tekst

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Usługi
Sekcja I: Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11
Osoba do kontaktów: Tomasz Kozak
40-800  Zabrze
PL
Tel.: +48 323985580
E-mail: tomasz.kozak@psgaz.pl
Faks: +48 322717801
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.psgaz.pl
Adres profilu nabywcy: www.psgaz.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: https://zamowienia.psgaz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.