Szukaj

Polska-Konin: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

Polska-Konin: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   KONIN
   Maj 18, 2017
   Cze 20, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Olej napędowy   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii  

Oryginalny tekst

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Dostawy
Sekcja I: Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna
Zakładowa 4
Punkt kontaktowy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna, 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
Osoba do kontaktów: Bronisław Bryl, Krystyna Molenda
62-510  Konin
PL
Tel.: +48 632422011
E-mail: do@pkskonin.pl
Faks: +48 632424082
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pkskonin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.