Szukaj

Polska-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie ciepłowni

Polska-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie ciepłowni

Wstepna ogłoszenie informacyjne

Informacja Ogólna

Polska
   OLSZTYN
   Maj 18, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   Kominy przemysłowe   Roboty budowlane w zakresie ciepłowni   Wznoszenie konstrukcji obiektów   Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów   Wznoszenie konstrukcji budynków   Instalowanie kotłów   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   Roboty instalacyjne w budynkach  

Oryginalny tekst

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Sekcja I: Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie
ul. Słoneczna 46
Osoba do kontaktów: Bożena Szyłańska
10-710  Olsztyn
PL
Tel.: +48 895241227
E-mail: bszylanska@mpec.olsztyn.pl
Faks: +48 895240210
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mpec.olsztyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.