Szukaj

Polska-Łomża:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   ŁOMŻA
   Maj 19, 2017
   Maj 30, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Produkty farmaceutyczne  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
al. Piłsudskiego 11
Łomża
18-404
PL
Punkt kontaktowy: Sylwia Wiszniewska
E-mail: przetargi@szpital-lomza.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
www.szpital-lomza.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.