Szukaj

Polska-Białystok:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   BIAŁYSTOK
   Maj 19, 2017
   Cze 26, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Nadzór nad robotami budowlanymi  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
PL
Punkt kontaktowy: Małgorzata Tomkiel
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Kod NUTS: PL34
Adresy internetowe:
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.