Szukaj

Polska-Pęcław: Usługi udzielania kredytu

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   PĘCŁAW
   Maj 19, 2017
   Lip 5, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Usługi udzielania kredytu  

Oryginalny tekst

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Pęcław
Pęcław 28
Osoba do kontaktów: Dorota Weber
67-221  Pęcław
PL
Tel.: +48 768317126
E-mail: gmina@peclaw.eu
Faks: +48 768317033
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.peclaw.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.