Szukaj

Polska-Częstochowa:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   CZĘSTOCHOWA
   Lip 18, 2017
   Lip 31, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Tramwajowe wagony pasażerskie   Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego   Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym   Przyrządy do pojazdów mechanicznych  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. Niepodległości 30
Częstochowa
42-200
PL
Punkt kontaktowy: Zbigniew Kowacki, Anna Szal
E-mail: zarzad.mpk@mpk.czest.pl
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
www.mpk.czest.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.