Szukaj

Polska-Katowice:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   KATOWICE
   Maj 19, 2017
   Maj 30, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Maszyny do cięcia węgla lub skał  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
PL
Punkt kontaktowy: Oddział KWK RUDA, 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembska 160
E-mail: m.zaremba@pgg.pl
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
http://www.pgg.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.