Szukaj

Polska-Jastrzębie-Zdrój:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
   Maj 19, 2017
   Cze 5, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Talony na posiłki  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Jastrzębie-Zdrój
44-330
PL
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
E-mail: gpytel@jsw.pl
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
www.jsw.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.