Szukaj

Polska-Opole: Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   OPOLE
   Maj 23, 2017
   Cze 14, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego  

Oryginalny tekst

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Usługi
Sekcja I: Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
PL-Opole
"Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 48
Punkt kontaktowy: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu ul. Krakowska 48, 45-075 Opole
Osoba do kontaktów: Lidia Patoła, Roman Hajdecki
45-075  Opole
PL
Tel.: +48 665916091
E-mail: propeka@p-r.com.pl
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.przewozyregionalne.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.