Szukaj

Polska-Gdańsk:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   GDAŃSK
   Maj 19, 2017
   Cze 8, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
Gdańsk
80-804
PL
E-mail: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
www.gdansk.rzgw.gov.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.