Szukaj

Polska-Daleszyce:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   DALESZYCE
   Maj 19, 2017
   Cze 2, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Lampy i oprawy oświetleniowe   Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego   Roboty instalacyjne elektryczne   Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Daleszyce
pl. Staszica 9
Daleszyce
26-021
PL
Punkt kontaktowy: Alojzy Jakóbik
E-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl
Kod NUTS: PL331
Adresy internetowe:
www.daleszyce.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.