Szukaj

Polska-Łódź:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   ŁÓDŹ
   Maj 19, 2017
   Cze 5, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Usługi kontroli jakości środowiska  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
Łódź
91-857
PL
Punkt kontaktowy: Monika Rozwadowska
E-mail: przetargi_lodz@gddkia.gov.pl
Kod NUTS: PL11
Adresy internetowe:
www.gddkia.gov.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.