Szukaj

Polska-Tarnów:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   TARNÓW
   Maj 19, 2017
   Cze 5, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178A
Tarnów
33-100
PL
Punkt kontaktowy: Katarzyna Krikiel
E-mail: kasia23@lukasz.med.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
www.lukasz.med.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.