Szukaj

Polska-Kluczbork:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   KLUCZBORK
   Maj 26, 2017
   Cze 30, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiat Kluczborski
ul. Katowicka 1
Kluczbork
46-200
PL
Punkt kontaktowy: Anna Malejki i Wanda Słabosz
E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
http://www.powiatkluczborski.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.