Szukaj

Polska-Katowice: Pompy chłodzące

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   KATOWICE
   Maj 18, 2017
   Maj 29, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Pompy chłodzące  

Oryginalny tekst

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Dostawy
Sekcja I: Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Punkt kontaktowy: Biuro Zakupów i Usług
Osoba do kontaktów: Krzysztof Skrobol
40-039  Katowice
PL
Tel.: +48 327572681
E-mail: przetargi@pgg.pl
Faks: +48 327572027
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.