Szukaj

Polska-Gdańsk:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   GDAŃSK
   Maj 27, 2017
   Maj 30, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Usługi w zakresie wsparcia systemu   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, Gdańsk
ul. Reja 29
Gdańsk
80-870
PL
Punkt kontaktowy: Joanna Zajkowska
E-mail: joanna.zajkowska@energa.pl
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
https://zakupy.energa-operator.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.