Szukaj

Polska-Łomża:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   ŁOMŻA
   136790-2017
   Maj 19, 2017
   Maj 24, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Łomża
Polska

Towary, prace i usługi

Produkty farmaceutyczne   Materiały medyczne  

Streszczenie

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 072-136790
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Mixed
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188976
Referenced Document Number: 2017/S 072-136790
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Mixed

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
al. Piłsudskiego 11
Łomża
18-404
PL
Punkt kontaktowy: Sylwia Wiszniewska
E-mail: przetargi@szpital-lomza.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
www.szpital-lomza.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa leków, materiałów opatrunkowych w tym specjalistycznych, wyrobów medycznych oraz środków dietetycznych specjalnego przeznaczenia dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i Szpitala Ogólnego w Kolnie.
Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/23/2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, materiałów opatrunkowych w tym specjalistycznych, wyrobów medycznych oraz środków dietetycznych specjalnego przeznaczenia dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i Szpitala Ogólnego w Kolnie w ilościach, asortymencie i o wymaganiach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-ilościowe). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Allopurinol tbl 300mg 30tbl 30 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Gentamycinum ung opht 0,03/10g op a 3g 10 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Glukoza amp 4g/10ml 1 amp 4g/10ml 200 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Ibuprofen zaw. 0.1g/5ml 100ml 110 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Clozapinum tabl 0.025g 50 tabl 315 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Phytomenadione kaps 2mg 20 kaps 70 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Norepinephrine inj 1mg/1ml 1 amp1mg/1ml 2300 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Formoterol kaps 12mik.g 60 kaps (dawek do inhalacji) 120 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz.1 Acidum salicylicum subst. 100g 2 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Deksmetomidyna inj 100mcg/ml 5 amp 120 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Pregabalina tbl 75mg 56tbl 52 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Pregabalina tbl 150mg 56tbl 50 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Dieta bezresztkowa normokaloryczna (1 kcal/ml), zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35 % serwatkowych, 25 % kazeiny, 20 % białek soi, 20 % białek grochu, zawartość białka nie mniej niż 4g/100; zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml, dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów,klinicznie wolna do laktozy, % energii z: białka-16 %, węglowodanów-49 %, tłuszczów-35 %,o osmolarności 255 mOsmol/l płyn 1000ml pack1000ml 250 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Dieta kompletna pod względem odżywczym, dedykowana pacjentom w ciężkim stanie, w stresie metabolicznym, wysokobiałkowa, 7,5g białka/100ml, w oparciu o kazeinę i soję, z zawartością glutaminy 1,66 g/100ml, hiperkaloryczna ( 1,28 kcal/ml), bogatoresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, % energii z: białka – 23 %, węglowodanów- 48 %, tłuszczu- 26 %, błonnika – 2 %, o osmolarności 270 mOsmol/l płyn 500ml Worek 500ml 250 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Dieta kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, normokaloryczna (1,03 kcal/ml) zawierająca 6 rodzajów błonnika, klinicznie wolna do laktozy, oparta na białku sojowym, zawierająca 4,3g/ml białka, o osmolarności 300 mOsm/l, % energii z: białka- 17 %, węglowodanów- 43 %, tłuszczów- 37 % płyn 1000ml Pack 1000ml 300 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna (1,03 kcal/ml) ,wspomagająca leczenie ran i odleżyn, bogatoresztkowa, oparta na białku kazeinowym i sojowym, klinicznie wolna do laktozy, z zawartością argininy 0,85 g/ 100 ml, glutaminy 0,96 g/ 100 ml, % energii z: białka-20 %, węglowodanów- 48 %, tłuszczów-29 %, błonnika- 3 %, o osmolarności 315 mosmol/l płyn 1000ml Pack 1000ml 300 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Dieta kompletna pod względem odżywczym, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (powyżej 20 % energii z białka), oparta na mieszaninie białek sojowego i kazieiny w proporcjach 40:60, zawartość białka 7,7g/100 ml, zawierająca 6 rodzajów błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, zawartość błonnika 1,5g/100 ml, obniżony współczynnik oddechowy (powyżej 46 % energii z tłuszczu), dieta z zawartością oleju rybiego, klinicznie wolna od laktozy, bez zawartości fruktozy o osmolarności 395 mOsmol/l, dieta do podaży przez zgłębnik. płyn 1000ml Pack 1000ml 300 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Dieta peptydowa, kompletna pod względem odżywczym normokaloryczna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, której źródło węglowodanów stanowią maltodekstryny, peptydowa 4g białka/100 ml z serwatki (mieszanina wolnych aminokwasów i krótkołańcuchowych peptydów), niskotłuszczowa – 1,7 g/100ml (tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów – MCT), o osmolarności 455 mosmol/l płyn 1000ml Pack 1000ml 150 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Kompletna dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna1,3kcal/100ml,niskobiałkowa4g/100ml w tym 44 % aminokwasów rozgałęzionych,stosowana w niewydolności wątroby,bogatoresztkowa 1g/100ml,osmolarność do 330mosmol/l wlew 500ml 150 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Produkt do szybkiego zagęszczania płynów(napojów i pokarmów). Zawiera gumę ksantanową i gumę guar,oraz maltodekstryny, nie zawiera skrobi. Wykazuje oporność na działanie amylazy, co pozwala chronić przed atywnością tego enzymu jamie ustnej. Produkt dedykowany dla pacjentów z dysfagią (trudności z przełykaniem). Energetyczność: 2,9kcal/1g, zawiera węglowodany 0,58g/1g, oraz błonnik 0,28g/1g. Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy. Dawkowanie zależne od stopnia dysfagii, 1porcja= 3g. proszek 175g Puszka 175g 26 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Kompletna dieta do żywienia dojelitowego ,normokaloryczna 1,2kcal/ml,bogatobiałkowa6g/100ml,białko kazeinowe i serwatkowe,omega-3 z oleju rybnego,bogatoresztkowa 2g/100ml,osmolarnośc345mosmol/l wlew 1000ml 150 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Kompletna dieta wysokokaloryczna 1,5kcal/ml,do żywienia przez zglębnik,białko7,5g/100ml,jednonienasycone kwasy tłuszczowe MUFA,błonnik 2,3g/100ml,MCT,EPA i DHA z oleju rybiego,nie zawiera glutenu,wolna od laktozy,niska zawartość sodu i cholesterolu wlew 500ml 250 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Kompletna dieta do żywienia dojelitowego ,przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę,niska zawartość węglowodanów(skrobia,fruktoza)9,25g/100ml,wysoka zawartość błonnika1,5g/100ml,białka mleka,EPA i DHA 45mg/100ml,normokaloryczna wlew 1000ml 150 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Kompletna dieta do żywienia dojelitowego,standardowa zawierająca białko kazeinowe i sojowe-3,8g/100ml,tłuszcze LCT,kwasy tłuszczowe ,omega/3,normokaloryczna 1kcal/ml,bezresztkowa,o niskiej osmolarności 220mosmol/l wlew 500ml 250 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Kompletna dieta do żywienia dojelitowego,wysokokaloryczna 1,5kcal/ml,bogatobiałkowa 7,5g/100ml,20 % energii z białka,białko kazeinowe i serwatkowe,,tłuszcze LCT,bezresztkowa ,EPA,DHA,OSMOLARNOŚĆ 330MOSMOL wlew 1000ml 200 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Kompletna dieta do żywienia dojelitowego,oligopeptydowa,hydrolizat serwatki,niskotłuszczowa54%tłuszczy MCT ,EPA I DHA,normokaloryczna,bezresztkowa,osmolarność 300mosmol/l wlew 500ml 150 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Insulin glargine wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli r ór do wstrzyk 100j/1ml 10wkładów a 3ml 10 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Insulina lizpro -otrzymana metoda rekombinacji DNA E coli r-ór do wstrzykiwań 100j/ml 5wkładów a 3ml 20 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Insulina lizpro -otrzymana metoda rekombinacji DNA E coli, preparat składa się 25%roztworu insuliny lizpro + 75%zawiesiny protaminowej insuliny lizpro zawiesina do wstrzyk 100j/ml 5 wkładów a 3ml 10 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Insulina lizpro -otrzymana metoda rekombinacji DNA E coli, preparat składa się 50 %roztworu insuliny lizpro + 50 %zawiesiny protaminowej insuliny lizpro zawiesina do wstrzyk 100j/ml 5 wkładów a 3ml 5 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Insulinum ludzka otrzymana metodą rekombinacji DNA e COLI o krótkim czasie działania r-ór do wstrzykiwań 100j/ml 5 wkładów a 3ml 5 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Insulinum ludzka izofanowaotrzymana metodą rekombinacji DNA e Coli zawiesina do wstrzyk 100j/ml 5 wkładów a 3ml 5 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Alteplaza inj 20mg 1fiolka 50 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Itrakonazol kaps 100mg 28kaps 50 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Płyn wieloelektrolitowy inj 100ml butelka z dwoma portami/worek 5000 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Mesnum inj 400mg/4ml 15amp 5 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Epoetin beta inj 30000 j.m./0,6ml 1 amp/strz 20 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Panitumumab inj 0.02g/1ml fiol a'20ml 5 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Olanzapina tbl.rozp.w jam.ust. 20mg 28 tbl. rozp. W jam. ust 20 op.

Poz. 2 Olanzapina tbl.rozp.w jam.ust. 20mg 28 tbl. rozp. W jam. ust 40 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 levofuoksacyna inj 50ml 5fiol 50 op.

Poz. 2 levofuoksacyna inj 100ml 5fiol 50 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 IFOSFAMID inj 1g 1 fiol 10 op.

Poz. 2 IFOSFAMID inj 2g 1 fiol 10 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Rivastigmina plastry 4,36mg 30 plastrów 25 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 METFORMINI h/chloridum tbl 500mg 30tbl 300 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 LEWOFLOXACYNA tbl 250mg 10tbl 30 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 LEWOFLOXACYNA tbl 500mg 10tbl 50 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Flimazenil inj. 0,1mg/ml a 5ml 5 amp 20 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 ARIPIPRAZOLUM tbl. 15mg 14 tbl 80 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 ATORVASTATINUM tbl. 20mg 30 tabl 50 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Levetiracetam tbl 500mg 50tbl 50 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Chlorowodorek tramadolu+paracetamol tbl 37,5mg+325mg 20tbl 2010 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Nalpaina inj 10mg/ml 10amp a 2ml 100 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Fentanyl plastry 75mcg 5 plastrów 20 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Oksykodon tbl 5mg 60tbl 50 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Oksykodon tbl 10mg 60tbl 50 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Morfini sulfas spinal inj 2mg/2ml 10amp a 2ml 50 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Lidokaina +prylokaina krem 25mg/g+25mg/g op a 5g 200 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Remifentanyl inj 5mg 5 fiolek 50 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Sufentanyl inj 0,05mg/ml 5amp a 5ml 50 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Pulmoterol kaps do inh 60 kaps 105 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Fumaran formoterolu kaps do inhalacji 12mcg 60kaps 105 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Nebiwolol tbl 5mg 28tbl 75 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Warfarinum natricum tbl 3mg 100tbl 35 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Warfarinum natricum tbl 5mg 100tbl 35 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Sól wapniowa zofenoprylu tbl 30mg 28tbl op.

Poz. 2 Sól wapniowa zofenoprylu tbl 7,5mg 28tbl op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Eplerenonum tbl 25mg 30tbl 32 op.

Poz. 2 Eplerenonum tbl 50mg 30tbl 32 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Lerkanidypina tbl 10mg 28tbl 30 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Cylostazol tbl 100mg 56tbl 20 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz.1 Dieta wspomagająca proces gojenia odleżyn i ran przewlekłych, kompletna, bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,24 kcal/ml), bezglutenowa. Dieta zawiera argininę oraz inne składniki odżywcze, w odpowiednich proporcjach, które wspomagają i przyspieszają gojenie ran – zwiększona zawartość przeciwutleniaczy (wit C i E, karotenoidów, cynku). Dieta wysokobiałkowa – zawartość białka 8,8 g /100ml, o niskiej zawartości tłuszczu – 3,5g / 100ml, węglowodany 14,5 g/100ml, 28 % energii z białka, 46 % energii z węglowodanów, 26 % energii z tłuszczy, o osmolarności min. 500 mOsmol/l, w trzech smakach: truskawkowy, czekoladowy, waniliowy. płyn 200ml butelka 4x 200ml 500 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz.1 Argentum nitricum subst 25g 25g 10 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz.1 woda utleniona 3 % 100 ml 3g/100g Butelka oranżowa 500 op.

Poz.2 woda utleniona 3 % 250 ml 3g/100g Butelka oranżowa 250 op.

Poz.3 woda utleniona 3 % 500 ml 3g/100g Butelka oranżowa 250 op.

Poz.4 woda utleniona 3 % 1000 ml 3g/100g Butelka oranżowa 500 op.

Poz.6 3 % Sol. Acidi Borici 100 ml 3g/100g Butelka oranżowa 250 op.

Poz.7 3 % Sol. Acidi Borici 200 ml 3g/100g Butelka oranżowa 250 op.

Poz.8 3 % Sol. Acidi Borici 500 ml 3g/100g Butelka oranżowa 250 op.

Poz.9 3 % Sol. Acidi Borici 1L 3g/100g Butelka oranżowa 250 op.

Poz.10 Jodyna 3 % 100 ml 3g/100g Butelka oranżowa 150 op.

Poz.11 Jodyna 3 % 800g Butelka oranżowa 30 op.

Poz.12 Formalina buforowana 1000 ml 4g/100g Butelka oranżowa 80 op.

Poz.13 Formalina 10 % 100 ml 10g/100g Butelka oranżowa 150 op.

Poz.14 Formalina 10 % 200 ml 10g/100g Butelka oranżowa 150 op.

Poz.15 Formalina 10 % 1kg 10g/100g Butelka oranżowa 400 op.

Poz.16 substancja laktoza 250g 250g 10 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100 % utlenionej regenerowanej celulozy o udokumentowanym działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie ph 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli.Wymagania:-okres wchłaniania 7-14 dni, -czas umożliwiający hemostazę 2-8min,, w formie gazy (pochodzenia roślinnego), dający się przycinać i wytrzymały na rozerwanie „opat. hemostat.

5x7,5cm” 0,8g 12szt 5 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100 % utlenionej regenerowanej celulozy o udokumentowanym działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie ph 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli.Wymagania:-okres wchłaniania 7-14 dni, -czas umożliwiający hemostazę 2-8min,, w formie gazy (pochodzenia roślinnego), dający się przycinać i wytrzymały na rozerwanie „opat. hemostat.

10x20cm” 0,8g 12szt 3 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Sterylny wosk kostny, skład:70 % wosk pszczeli, 30 % wazelina waga 2,5g-2,95g plaster 12,5g 12saszetek 4 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

1 Jałowy opatrunek, aktywowany roztworem Ringera, dla ran wymagających aktywnego oczyszczenia. Zmiana opatrunku co 12 godzin. Opatrunek nadaje się do oddzielenia tkanki martwiczej. Opatrunek w rozmiarze 7.5cm x 7.5cm szt 30 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

1 Jałowy, okrągły opatrunek, aktywowany roztworem Ringera, dla ran wymagajacych aktywnego oczyszczenia. Opatrunek ma dużą chłonność, zmiana opatrunku co 24 godziny. Od strony zewnętrznej opatrunek oznaczony paskami i dodatkowo pokryty wodoodporną warstwą. Okrągły opatrunek w rozmiarze 5,5cm szt 30 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

1 Przylepiec mocujący z wókniny z klejem akrylowym, wskazanydla pacjenta z wrazliwą skórą. Włóknina przepuszcza powietrze i parę wodną bardzo dobrze., dzieki czemu skóra może oddychać i nie poci się. Kazde opakowanie wyposazone jest w praktyczny plastikowy dyspenser. opatrunek w rozmiarze 2,50cmx9,15cm 1szt. 6 000 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 „Podkład pod gips. szer. 15cmx3m Podkład podgipsowy z waty syntetycznej, niechłonący, niezatrzymujący wilgoci z możliwością sterylizacji parą wodną” podkład 1 sztuka 8000 op.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 „Podkład pod gips. Szer. 10cmx3m Podkład podgipsowy z waty syntetycznej, niechłonący, niezatrzymujący wilgoci z możliwością sterylizacji parą wodną” podkład 1 sztuka 3000 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 „Podkład pod gips. Szer. 25cmx3m Podkład podgipsowy z waty syntetycznej, niechłonący, niezatrzymujący wilgoci z możliwością sterylizacji parą wodną” podkład 1 sztuka 4000 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 „lignina płaty 40 cmx60 cm lignina bielona metodą bezchlorkową w arkuszach, która jest wyrobem medycznym (w opakowaniu foliowym/papier chroniącym przed zawilgoceniem)” płaty 1 kg 7000 op.

.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Wata opat. baw-wisk. wata 500 g 500 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Opaska tkana baweł.4mx15cm opaska 1 szt. 1000 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Opaska dziana 10cmx4m (pakowana pojedynczo z pełnym opisem produktu) opaska 1 szt. 35000 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Opaska dziana 15cmx4m (pakowana pojedynczo z pełnym opisem produktu) opaska 1 szt. 30000 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Opas.elast. 15cmx5m z zapinka, pakowana pojedynczo opaska 1 szt. 5000 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Opas. elast. 10cmx5m z zapinką, pakowana pojedynczo opaska 1 szt. 2000 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 „Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, połączenie trzech hydrokoloidów zawieszonych w polimerze ( Karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna); dodatkowy pasek samoprzylepny wokół opatrunku. Stosowany jako opatrunek pierwotny na rany płytkie, suche, mało/umiarkowanie sączące oraz jako opatrunek wtórny we wszystkich rodzajach ran, także głębokich.

Opatrunek w rozmiarze 6cm x 6cm” opaska 1 szt. 60 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, połączenie trzech hydrokoloidów zawieszonych w polimerze ( Karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna); dodatkowy pasek samoprzylepny wokół opatrunku. Stosowany jako opatrunek pierwotny na rany płytkie, suche, mało/umiarkowanie sączące oraz jako opatrunek wtórny we wszystkich rodzajach ran, także głębokich. Opatrunek w rozmiarze 15cm x 15cm opatrunek 1 szt. 80 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, połączenie trzech hydrokoloidów zawieszonych w polimerze ( Karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna). Stosowany jako opatrunek pierwotny na rany płytkie, suche, mało/umiarkowanie sączące oraz jako opatrunek wtórny we wszystkich rodzajach ran, takze głębokich. Opatrunek w rozmiarze 10cm x 10cm opatrunek 1 szt. 150 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, połączenie trzech hydrokoloidów zawieszonych w polimerze ( Karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna). Stosowany jako opatrunek pierwotny na rany płytkie, suche, mało/umiarkowanie sączące oraz jako opatrunek wtórny we wszystkich rodzajach ran, takze głębokich. Opatrunek w rozmiarze 20cm x 20cm opatrunek 1 szt. 150 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Samoprzylepny opatrunek hydrokolidowy, cienki, elastyczny, wodoodporny, półprzezroczysty. Stosowany jako opatrunek pierwotny na rany płytkie, suche, mało/umiarkowanie sączące oraz jako opatrunek wtórny we wszystkich rodzajach ran, także głębokich. Opatrunek w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm opatrunek 1 szt. 50 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Samoprzylepny opatrunek hydrokolidowy, cienki, elastyczny, wodoodporny, półprzezroczysty. Stosowany jako opatrunek pierwotny na rany płytkie, suche, mało/umiarkowanie sączące oraz jako opatrunek wtórny we wszystkich rodzajach ran, także głębokich. Opatrunek w rozmiarze 10cm x 10cm opatrunek 1 szt. 100 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Elastyczny jałowy przylepiec włókninowy z wkładem chłonnym. Wk ład chłonny charakteryzuje się wysoką chłonnością, posiada zewnętrzną warstwę chroniącą przed przywieraniem do rany. Przylepiec jest dobrze przepuszczalny dla powietrza i pary, łatwy do aplikacji w miejscach trudno dostępnych lub trudnych do standardowego zabezpieczenia. Opatrunek w rozmiarze 10cm x 10cm opatrunek 1 szt. 25000 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Samoprzylepny opatrunek hydrokolidowy,złożonyz żelatyny ,pektyny ,karboksymetylocelulozy, cienki, elastyczny, wodoodporny, półprzezroczysty. Stosowany jako opatrunek pierwotny na rany płytkie, suche, mało/umiarkowanie sączące oraz jako opatrunek wtórny we wszystkich rodzajach ran, takze głębokich. Opatrunek w rozmiarze 15cm x 15cm opatrunek 1 szt. 100 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Elastyczny jałowy przylepiec włókninowy z wkładem chłonnym. Wk ład chłonny charakteryzuje się wysoką chłonnością, posiada zewnętrzną warstwę chroniącą przed przywieraniem do rany. Przylepiec jest dobrze przepuszczalny dla powietrza i pary, łatwy do aplikacji w miejscach trudno dostępnych lub trudnych do standardowego zabezpieczenia. Opatrunek w rozmiarze 10cm x 15cm opatrunek 1 szt. 20000 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Elastyczny jałowy przylepiec włókninowy z wkładem chłonnym. Wk ład chłonny charakteryzuje się wysoką chłonnością, posiada zewnętrzną warstwę chroniącą przed przywieraniem do rany. Przylepiec jest dobrze przepuszczalny dla powietrza i pary, łatwy do aplikacji w miejscach trudno dostępnych lub trudnych do standardowego zabezpieczenia. Opatrunek w rozmiarze 10cm x 20cm przylepiec z wkładem chłonnym 1 szt. 8000 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Elastyczny jałowy przylepiec włókninowy z wkładem chłonnym. Wk ład chłonny charakteryzuje się wysoką chłonnością, posiada zewnętrzną warstwę chroniącą przed przywieraniem do rany. Przylepiec jest dobrze przepuszczalny dla powietrza i pary, łatwy do aplikacji w miejscach trudno dostępnych lub trudnych do standardowego zabezpieczenia. Opatrunek w rozmiarze 10cm x 25cm przylepiec z wkładem chłonnym 1 szt. 8000 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Elastyczny jałowy przylepiec włókninowy z wkładem chłonnym. Wk ład chłonny charakteryzuje się wysoką chłonnością, posiada zewnętrzną warstwę chroniącą przed przywieraniem do rany. Przylepiec jest dobrze przepuszczalny dla powietrza i pary, łatwy do aplikacji w miejscach trudno dostępnych lub trudnych do standardowego zabezpieczenia. Opatrunek w rozmiarze 10cm x 30cm przylepiec z wkładem chłonnym 1 szt. 7000 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Jałowy opatrunek, aktywowany roztworem Ringera, dla ran wymagających aktywnego oczyszczenia. Zmiana opatrunku co 12 godzin. Opatrunek nadaje się do oddzielenia tkanki martwiczej. Opatrunek w rozmiarze 7.5cm x 7.5cm opatrunek 1 szt. 30 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania ran trudno gojących się zlokalizowanych w okolicy krzyżowej. Opatrunek w rozmiarze 12cm x 18cm opatrunek 1 szt. 20 op

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Jałowy, okrągły opatrunek, aktywowany roztworem Ringera, dla ran wymagajacych aktywnego oczyszczenia. Opatrunek ma dużą chłonność, zmiana opatrunku co 24 godziny. Od strony zewnętrznej opatrunek oznaczony paskami i dodatkowo pokryty wodoodporną warstwą. Okrągły opatrunek w rozmiarze 5,5cm opatrunek 1 szt. 20 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz. 1 Przylepiec mocujący z wókniny z klejem akrylowym, wskazanydla pacjenta z wrazliwą skórą. Włóknina przepuszcza powietrze i parę wodną bardzo dobrze., dzieki czemu skóra może oddychać i nie poci się. Kazde opakowanie wyposazone jest w praktyczny plastikowy dyspenser. opatrunek w rozmiarze 2,50cmx9,15cm przylepiec 1 szt. 4000 op.

.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33140000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Szpitalna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży/Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.oszczególne ilości w ramach pakietu (pakietów) wg załącznika nr 1 do SIWZ.
II.2.3) Opis

Poz.1 Jałowy żel w jednorazowym aplikatorze,zawierający 2g chlorowodorku lidokainy i 0,25g glukonianu chlorheksydyny na 100g preparatu, do podawania docewkowego. żel 10ml/11ml 1 amp strzyk 4500 op.

.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1.Niniejsze postępowanie obejmuje 373 pakiety. Z uwagi na obszerność i ograniczenia techniczne formularz ogłoszenia o zamówieniu został podzielony na dwie części (Formularz I – części od 1 do 270; Formularz II – części od 271 do 373). Wszystkie dotyczą jednego postępowania o numerze ZT-SZP-226/01/23/2017.

2.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiającym wiodącym jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, który przeprowadza przedmiotowe postępowanie wspólnie, w imieniu i na rzecz poniższych placówek: 1. Szp. Woj. im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży, 2. Szp. Ogólnego w Kolnie.

3.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości łącznie 40.346,25 PLN – dotyczy wszystkich pakietów. W przypadku składania ofert na poszczególne pakiety/części, kwota wadium jest sumą wadiów cząstkowych, wyszczególnionych zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (zamieszczony w arkuszu exel)

4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

6.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy – nr 31 8762 0009 0004 6819 2000 0030

7.Wadium wniesione w pieniądzu musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację, poprzez podanie nr sprawy: ZT-SZP-226/01/23/2017 oraz oznaczenie pakietu/pakietów.

8.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5 powyżej, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny terminu składania ofert).

9.W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć

w osobnej kopercie w kancelarii Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert

(tj. przed upływem dnia i godziny terminu składania ofert).

10.Zamawiający zastrzega, że w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z art 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

11.Zamawiający zaleca, aby kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium została dołączona

do oferty.

12 Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.

13.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

14.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

15.Zamawiający zwraca wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy PZP.

16.Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

17.SIWZ określa wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udział w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania;w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

18. Wykonawca związany jest ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

19. Wszystkie informacje szczegółowe zostały zawarte w SIWZ wraz z załącznikami.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-11

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.