Szukaj

Polska-Cieszyn:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   CIESZYN
   Maj 19, 2017
   Maj 31, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Zestawy diagnostyczne   Sondy   Wyroby ortopedyczne   Filtry do dializy   Dreny   Materiały medyczne   Różne urządzenia i produkty medyczne   Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej   Igły medyczne   Materace  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
ul. Bielska 4
Cieszyn
43-400
PL
Punkt kontaktowy: Anna Dorda, Sylwia Blažek, Adam Ślęczka
E-mail: zampubl@szpitalslaski.pl
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
http://www.szpitalslaski.pl/
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.