Szukaj

Polska-Krosno:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   KROSNO
   Maj 19, 2017
   Cze 9, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Urządzenia do mammografii  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
ul. Korczyńska 57
Krosno
38-400
PL
Punkt kontaktowy: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl
Kod NUTS: PL323
Adresy internetowe:
www.krosno.med.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.