Szukaj

Polska-Warszawa:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   WARSZAWA
   Maj 19, 2017
   Cze 2, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Komenda Główna Straży Granicznej
ul. Podchorążych 38
Warszawa
00-463
PL
Punkt kontaktowy: Wioleta Bankowicz
E-mail: wioletta.bankowicz@strazgraniczna.pl
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
www.strazgraniczna.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.