Szukaj

Polska-Balice:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   BALICE
   Maj 19, 2017
   Maj 31, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli   Roboty budowlane w zakresie przepompowni   Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów   Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych   Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej   Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków   Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów   Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
ul. kpt. M. Medweckiego 1
Balice
32-083
PL
Punkt kontaktowy: Maciej Zielenkiewicz
E-mail: zamowienia@krakowairport.pl
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
www.krakowairport.pl
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Senatorska 1
Kraków
30-106
PL
Punkt kontaktowy: Wioletta Kubica
E-mail: wioletta.kubica@mpwik.krakow.pl
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
http://wodociagi.krakow.pl/
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.