Szukaj

Polska-Warszawa:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   WARSZAWA
   Maj 19, 2017
   Maj 31, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Urządzenia sygnalizacyjne   Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu  

Oryginalny tekst

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
PL
E-mail: lukasz.zych@plk-sa.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
http://www.plk-sa.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.